O FORUM

Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla użytkowników Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE. Organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacją dorosłych, a w szczególności edukatorów, trenerów, przedstawicieli działów HR i osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników, przedstawicieli muzeów i bibliotek oraz innych instytucji kultury, uniwersytetów ludowych, andragogów, pracowników uczelni oraz Uniwersytetów III Wieku, nauczycieli szkół dla dorosłych, doradców zawodowych i edukacyjnych.

Tym razem zapraszamy Was aż na pięć dni niczym nieograniczonego dostępu do wiedzy; sprawdzonych metod, narzędzi i przykładów dobrych praktyk oraz do spotkań z specjalistami, inspirującymi mówcami i praktykami, którzy zabiorą Was do świata edukacji dorosłych!

Motywem przewodnim tegorocznego forum będzie wsparcie uczącego się. Porozmawiamy o tym, jak Wy możecie dodatkowo wpłynąć na proces uczenia się, usprawnić go; sprawić, żeby jego efekty były jeszcze lepsze. Pokażemy, jakich narzędzi możecie użyć oraz jak motywować i angażować słuchaczy.

Do zobaczenia na Forum!

Krajowe Biuro EPALE

parallax background

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 23.11

 • 18.00 Otwarcie V Forum Edukacji Dorosłych
  - Dawid Solak - Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • 18.15 Studio V Forum
 • 18.30 Tango Mentoring. O zaufaniu w relacji Mistrz - Uczeń
  - dr Lidia D. Czarkowska, Anna Iberszer, Grzegorz Skibiński, Piotr Woźniak
 • 19.30 Studio V Forum
 • 19.45 Pełna MOC w czasach zmian
  - Jacek Walkiewicz
 • 20.15 Studio V Forum

WTOREK, 24.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Nastawienie na rozwój wg Carol Dweck jako kluczowa kompetencja uczącego się i edukatora?
  - Barbara Habrych
 • 18.40 „Biograficzna mapa życia” jako osobista podróż do archipelagów pamięci – narzędzie pracy edukacyjno-andragogiczne
  - dr Monika Sulik
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Nić Ariadny, czyli jak powinien uczyć się dorosły
  - prof. dr hab. Stanisław Dylak, Rafał Kunaszyk
 • 20.00 User Centred Design w sali szkoleniowej i webinarowej
  - Radek Czahajda
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Muzealne zasoby edukacyjne wspierające uczącego się – on-line i offline
  - dr Marcin Szeląg
 • 18.40 Edukacja dorosłych w programach arts based environmental. Sztuka i środowisko jako zasoby narzędzi wspierających uczących się dorosłych
  - dr hab. Marta Kosińska
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Potencjał tkwiący w kulturze dostępnej. O wyzwaniach dla edukatora i edukatorki
  - Rafał Lis
 • 20.00 Sztuka włączenia. O edukacji kulturowej dla osób wykluczonych
  - Jarosław Marciszewski
 • 20.30 Studio V Forum

ŚRODA, 25.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Patrz(y)my w jedną stronę – o sile rytuałów w wolontariacie (pro)senioralnym
  - dr Nina Woderska
 • 18.40 O edukacji w małych społecznościach lokalnych
  - Karolina Suska
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Animator uczący się. Po co animatorowi społecznemu superwizja?
  - Monika Hausman-Pniewska
 • 20.00 Jak rozwijać umiejętności podstawowe? „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”
  - Monika Wojciechowska, Sylwia Walicka
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Czy karierę zawodową można zaplanować? O mitach i nieporozumieniach w doradztwie zawodowym
  - dr hab. Małgorzata Rosalska
 • 18.40 Coaching w zakładzie karnym, czyli o procesie powrotu osadzonych na rynek pracy
  - Marta Kaźmierczak
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 W drodze na himalajską przełęcz Thorung La. Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością fizyczną wchodzące na rynek pracy?
  - Monika Dawid-Sawicka, Michał Woroch
 • 20.00 Zmieniający się rynek pracy. Jak się dopasować?
  - dr Lilla Młodzik
 • 20.30 Studio V Forum

CZWARTEK, 26.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Edukator czy architekt? O projektowaniu uniwersalnym w edukacji dorosłych
  - dr inż. Ewa Duda, dr inż. Agata Sawicka
 • 18.40 Tekst łatwy do czytania = tekst dostępny dla wszystkich
  - Aleksandra Sztajerwald
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Czy webinar pozwoli Ci zrealizować cel szkolenia? Poznaj alternatywy
  - Marta Eichstaedt
 • 20.00 Czy najnowsze technologie rzeczywiście wspierają uczącego się
  - Piotr Maczuga
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Jak wydobyć emocje i wzbudzić zaangażowanie?
  - dr hab. Jacek Wasilewski, Grzegorz Tomaszewski
 • 18.40 Digital Learning Experience – metody tworzenia produktów edukacyjnych, które angażują i wspierają
  - Sławomir Łais
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 WebQuest w edukacji dorosłych jako sposób na zaangażowanie uczestników w proces edukacyjny
  - Monika Schmeichel-Zarzeczna
 • 20.00 10 technik, które wybawią Cię z kłopotów. Jak budować niepowtarzalną atmosferę podczas warsztatu?
  - Tomasz Janiak
 • 20.30 Studio V Forum

PIĄTEK, 27.11

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.30 Jak się rozwijać i nie zwariować?
  - Rafał Żak
 • 19.15 Studio V Forum
 • 19.30 Sesje specjalne: Zapytaj praktyka oraz Zapytaj eksperta
 • 20.00 Studio V Forum

PRELEGENCI

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

V Forum Edukacji Dorosłych odbędzie się w całości w formule on-line. W tym roku spotykamy się aż przez pięć kolejnych wieczorów na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie. Aby wziąć udział należy zarejestrować się za pomocą poniższego formularza. Warunkiem jest również posiadanie konta na EPALE

REJESTRACJA

Udział w V Forum Edukacji Dorosłych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE. Załóż konto na EPALE. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz dalsze instrukcje dotyczące udziału w Forum, w tym instrukcję logowania się i informacje techniczne.

Trwa wczytywanie

MEiN

V Forum Edukacji Dorosłych odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

EPALE Polska