PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 23.11

 • 18.00 Otwarcie V Forum Edukacji Dorosłych
  - Dawid Solak - Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • 18.15 Studio V Forum
 • 18.30 Tango Mentoring. O zaufaniu w relacji Mistrz - Uczeń
  - dr Lidia D. Czarkowska, Anna Iberszer, Grzegorz Skibiński, Piotr Woźniak
 • 19.30 Studio V Forum
 • 19.45 Pełna MOC w czasach zmian
  - Jacek Walkiewicz
 • 20.15 Studio V Forum

WTOREK, 24.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Nastawienie na rozwój wg Carol Dweck jako kluczowa kompetencja uczącego się i edukatora?
  - Barbara Habrych
 • 18.40 „Biograficzna mapa życia” jako osobista podróż do archipelagów pamięci – narzędzie pracy edukacyjno-andragogiczne
  - dr Monika Sulik
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Nić Ariadny, czyli jak powinien uczyć się dorosły
  - prof. dr hab. Stanisław Dylak, Rafał Kunaszyk
 • 20.00 User Centred Design w sali szkoleniowej i webinarowej
  - Radek Czahajda
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Muzealne zasoby edukacyjne wspierające uczącego się – on-line i offline
  - dr Marcin Szeląg
 • 18.40 Edukacja dorosłych w programach arts based environmental. Sztuka i środowisko jako zasoby narzędzi wspierających uczących się dorosłych
  - dr hab. Marta Kosińska
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Potencjał tkwiący w kulturze dostępnej. O wyzwaniach dla edukatora i edukatorki
  - Rafał Lis
 • 20.00 Sztuka włączenia. O edukacji kulturowej dla osób wykluczonych
  - Jarosław Marciszewski
 • 20.30 Studio V Forum

ŚRODA, 25.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Patrz(y)my w jedną stronę – o sile rytuałów w wolontariacie (pro)senioralnym
  - dr Nina Woderska
 • 18.40 O edukacji w małych społecznościach lokalnych
  - Karolina Suska
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Animator uczący się. Po co animatorowi społecznemu superwizja?
  - Monika Hausman-Pniewska
 • 20.00 Jak rozwijać umiejętności podstawowe? „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”
  - Monika Wojciechowska, Sylwia Walicka
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Czy karierę zawodową można zaplanować? O mitach i nieporozumieniach w doradztwie zawodowym
  - dr hab. Małgorzata Rosalska
 • 18.40 Coaching w zakładzie karnym, czyli o procesie powrotu osadzonych na rynek pracy
  - Marta Kaźmierczak
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 W drodze na himalajską przełęcz Thorung La. Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością fizyczną wchodzące na rynek pracy?
  - Monika Dawid-Sawicka, Michał Woroch
 • 20.00 Zmieniający się rynek pracy. Jak się dopasować?
  - dr Lilla Młodzik
 • 20.30 Studio V Forum

CZWARTEK, 26.11

ścieżka A

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Edukator czy architekt? O projektowaniu uniwersalnym w edukacji dorosłych
  - dr inż. Ewa Duda, dr inż. Agata Sawicka
 • 18.40 Tekst łatwy do czytania = tekst dostępny dla wszystkich
  - Aleksandra Sztajerwald
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 Czy webinar pozwoli Ci zrealizować cel szkolenia? Poznaj alternatywy
  - Marta Eichstaedt
 • 20.00 Czy najnowsze technologie rzeczywiście wspierają uczącego się
  - Piotr Maczuga
 • 20.30 Studio V Forum

ścieżka B

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.05 Jak wydobyć emocje i wzbudzić zaangażowanie?
  - dr hab. Jacek Wasilewski, Grzegorz Tomaszewski
 • 18.40 Digital Learning Experience – metody tworzenia produktów edukacyjnych, które angażują i wspierają
  - Sławomir Łais
 • 19.10 Studio V Forum
 • 19.25 WebQuest w edukacji dorosłych jako sposób na zaangażowanie uczestników w proces edukacyjny
  - Monika Schmeichel-Zarzeczna
 • 20.00 10 technik, które wybawią Cię z kłopotów. Jak budować niepowtarzalną atmosferę podczas warsztatu?
  - Tomasz Janiak
 • 20.30 Studio V Forum

PIĄTEK, 27.11

 • 18.00 Studio V Forum
 • 18.30 Jak się rozwijać i nie zwariować?
  - Rafał Żak
 • 19.15 Studio V Forum
 • 19.30 Sesje specjalne: Zapytaj praktyka oraz Zapytaj eksperta
 • 20.00 Studio V Forum

PRELEGENCI